Uverejnené

Návod na háčkovaný košík – vzor č.2

Ďalší zaujímavý návod na háčkovaný košík. Tento vzor je založený na striedaní krátkeho stĺpika háčkovaného za zadnú niť a krátkeho (predĺženého) stĺpika pichaného pod krátky stĺpik v predchádzajúcom riadku.

Košík je robený z 5mm bavlneného špagátu našej značky VEĽKÁvlna a háčikom č.8. Drevené dno má priemer 22cm. Tento vzor sa dá použiť aj na štvorcové alebo obdĺžnikové dno. Treba len myslieť na to, aby počet stĺpikov v riadku bol vždy párny.

POSTUP

  1. Po obháčkovaní dna, začíname 1. riadok retiazkovým okom a háčkujeme krátky stĺpik na zadnú niť do každého očka, vrátane rohov. Riadok ukončíme tak, že háčik prestrčíme z vnútornej strany smerom von cez prvé očko v riadku. Pretiahneme slučku z posledného stĺpika v riadku.
ukončenie riadku návod

2. Háčik vyvlečieme zo slučky, ktorú si prichytíme a prázdny háčik  prestrčíme popod prvý krátky stĺpik z predchádzajúceho riadku. Vytiahneme slučku a vznikne nám prvý predĺžený krátky stĺpik

prvý predĺžený krátky stĺpik návod

3. Pokračujeme krátkym stĺpikom na zadnú niť a celý riadok striedame predĺžený krátky stĺpik a krátky stĺpik na zadnú niť

krátky stĺpik na zadnú niť

4. Každý riadok ukončujeme rovnakým spôsobom, ako je opísané v prvom bode. Keďže vzniknuté očko je nad predĺženým krátkym stĺpikom, začíname obyčajným krátkym stĺpikom, ktorý uháčkujeme cez jednu niť vzniknutého očka.

návod na prvé očko v riadku
návod prvé očko v riadku

5. Postup opakujte kým dosiahnete požadovanú výšku košíka. Košík môžete ukončiť obháčkovaním pevnými očkami na zadnú niť.

Očka treba viac uťahovať, aby bol košík pevnejší.

háčkovaný košík návod